Новини

IO2 – Methodology for the study of youth engagement

Скъпи приятели, Имаме удоволствието да Ви представим изготвен финален интелектуален продукт 2 – Методиката за изследване на младежката ангажираност на три езика – български, словенски и английски. Методиката е разработена от партньорските организации включени в проект 2020-2-BG01-KA205-079486 Creativity and Innovation for Active Citizenship (CIAC). За повече и подробна информация сме на разположение! Dear friends, We […]

IO2 – Methodology for the study of youth engagement

Скъпи приятели, Имаме удоволствието да Ви представим изготвен финален интелектуален продукт 2 – Методиката за изследване на младежката ангажираност на три езика – български, словенски и английски. Методиката е разработена от партньорските организации включени в проект 2020-2-BG01-KA205-079486 Creativity and Innovation for Active Citizenship (CIAC). За повече и подробна информация сме на разположение!   Dear friends, […]

IO1 “Analysis and report of the youth engagement” CIAC

Скъпи приятели, партньори и заинтересовани страни, Включваме се с изключителна гордост, за да Ви съобщим и предоставим успешно изготвен интелектуален продукт IO1 “Analysis and report of the youth engagement” и прилежащите документи към него, преведен на три езика – български, словенски и английски език, по проект 2020-2-BG01-KA205-079486 Creativity and Innovation for Active Citizenship (CIAC).  Координиращата […]

Одобрен проект по ОПДУ

   Скъпи приятели, колеги и партньори, Фондация „Кореняк“ има удоволствието да Ви уведоми за старта на проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“. Проектът се изпълнява в рамките на договор за БФП с номер BG05SFOP001-2.025-0108-C01, който се финансира по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското […]

Резултати от проучване по проект 2020-2- BG01-KA205-079486 Creativity and Innovation for Active Citizenship

Можете да се запознаете подробно с резултатите от проучването, което проведохме сред целевата група – младежи на възраст от 15 до 29 години от регионите на Кърджали, София и Ново Место, Словения:

Видеоконферентна среща по проект 2020-2-BG01-KA205-079486 Creativity and Innovation for Active Citizenship (CIAC)

Скъпи приятели, По проект 2020-2-BG01-KA205-079486 Creativity and Innovation for Active Citizenship (CIAC) заедно с партньорите Сдружение „Омега“ (водеща организация по проекта) и DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO, проведохме онлайн среща по Zoom. Успяхме да обсъдим подробно планираните дейности, новости и идеи, устойчивостта на проекта, както и обменихме важни идеи и добри практики. Следете […]

Стартиране на нов проект “Creativity and Innovation for Active Citizenship”

Приятели, Фондация Кореняк е партньор заедно с „DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO“ по проект „Творчество и иновации за активно гражданство“ финансиран по програма Еразъм +, KA 2 Стратегически партньорства – Обмен на практики с бенефициент OMEGA. Проектът е фокусиран върху насърчаването на активното гражданско участие на младите хора чрез създаване на иновативни интелектуални […]

Успешно приключи Проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 „Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето“

Уважаеми приятели, колеги и съмишленици, С нескрита гордост Ви информираме, че на 31 Декември 2018 г. успешно приключи Проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 “Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни фондове, на обща стойност 138 500.00 лв., от която 131 […]

Заключителна конференция за популяризиране на постигнатите резултати в подкрепа на младежкото предприемачество в зелената икономика

Скъпи приятели, с радост Ви информираме, че на 03.12.2018г. бе проведена Заключителна конференция за популяризиране на постигнатите резултати в подкрепа на младежкото предприемачество в зелената икономика. Събитието се организира по проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 „Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, по процедура BG05M90P001-4.001 „Транснационални […]

Успешно приключи „Ден на отворените врати за подкрепа на младежкото предприемачество в зелената икономика“

Здравейте приятели, С голямо вълнение и изключително удоволствие Ви информираме, че на 15 Ноември 2018 г. в „Мол Сердика“ проведохме събитието „Ден на отворените врати за подкрепа на младежкото предприемачество в зелената икономика“, реализирано по проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 “Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето“,финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана […]

Проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 “УСТОЙЧИВО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА МЛАДЕЖИ КАТО БИЗНЕС МОДЕЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО“ – 2-ра Работна среща

Фондация “Кореняк” с радост Ви съобщава за успешно проведеното второ работно посещение в Бирмингам, Англия по проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 “УСТОЙЧИВО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА МЛАДЕЖИ КАТО БИЗНЕС МОДЕЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО“. Посещението се осъществи между 02.06.2018 – 06.06.2018г. Пет представители на Фондация “Кореняк” посетиха партньорът по проекта – БРИДЖИНГ ТУ ДЪ ФЮЧЪР, Англия за втори път, като чрез представените […]

Проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 “УСТОЙЧИВО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА МЛАДЕЖИ КАТО БИЗНЕС МОДЕЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО“ – 1-ва Работна среща

Фондация “Кореняк” с радост Ви съобщава за успешно проведеното първо работно посещение в Бирмингам, Англия по проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 “УСТОЙЧИВО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА МЛАДЕЖИ КАТО БИЗНЕС МОДЕЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО“. Първото работно посещение в Бирмингам, Англия се осъществи в периода 10.04.2018 – 14.04.2018. Пет лица, представители на Фондация “Кореняк”, взеха участие в работната среща. На база проучените добри […]