11Анкетно проучване по проект BG05SFOP001-2.025-0108

Скъпи граждани, представители на НПО и бизнеса, Имаме удоволствието да Ви поканим да попълните АНКЕТНА КАРТА съгласно проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“, изпълняван с Бенефициент Фондация „Кореняк“ и Партньор Община Перущица. Анкетата е във връзка с проучване и изготвяне на анализ по […]

11Одобрен проект по ОПДУ

   Скъпи приятели, колеги и партньори, Фондация „Кореняк“ има удоволствието да Ви уведоми за старта на проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“. Проектът се изпълнява в рамките на договор за БФП с номер BG05SFOP001-2.025-0108-C01, който се финансира по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското […]

11Успешно приключи проект Erasmus+ programme, KA2 Strategic partnership for youth Project No. 2017-3-BG01-KA205-046907“#SendH@teAway”

Скъпи читатели, Публикуваме на вашето внимание изготвеният в рамките на проекта „Обучителен Наръчник на ментора“. Проектът е с началана дата на стартиране 02.04.2018г. и крайна дата на приключване 01.10.2019г. С това обявяваме и края на нашия проект. https://drive.google.com/file/d/1V3ppCEzvT5mZaCILBxpFBqvnkmQfyuL5/view?fbclid=IwAR1u9HwvMhC2mo4TocaxSzELULmkyzXS7rrUpvWr93sDEyREGqmP8lXlUTs

11Успешно приключи Проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 „Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето“

Уважаеми приятели, колеги и съмишленици, С нескрита гордост Ви информираме, че на 31 Декември 2018 г. успешно приключи Проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 “Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни фондове, на обща стойност 138 500.00 лв., от която 131 […]

11Заключителна конференция за популяризиране на постигнатите резултати в подкрепа на младежкото предприемачество в зелената икономика

Скъпи приятели, с радост Ви информираме, че на 03.12.2018г. бе проведена Заключителна конференция за популяризиране на постигнатите резултати в подкрепа на младежкото предприемачество в зелената икономика. Събитието се организира по проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 „Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, по процедура BG05M90P001-4.001 „Транснационални […]

11Успешно приключи „Ден на отворените врати за подкрепа на младежкото предприемачество в зелената икономика“

Здравейте приятели, С голямо вълнение и изключително удоволствие Ви информираме, че на 15 Ноември 2018 г. в „Мол Сердика“ проведохме събитието „Ден на отворените врати за подкрепа на младежкото предприемачество в зелената икономика“, реализирано по проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 “Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето“,финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана […]

11Успешно приключен проект 2016-3-BG01-KA205-035362 „New Answers for Youth – Better Future for Europe”

С нескрита гордост Ви информираме, че успешно приключи финансирания по програма Erasmus+ Проект 2016-3-BG01-KA205-035362 „New Answers for Youth – Better Future for Europe”, с общ бюджет 83 395,00 евро и продължителност на изпълнение 18 месеца. Реализиран е в партньорство на 2 неправителствени организации, 1 регионална административна структура и 1 местна публична организация, а именно: Водещ […]

11Проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 “УСТОЙЧИВО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА МЛАДЕЖИ КАТО БИЗНЕС МОДЕЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО“ – 2-ра Работна среща

Фондация “Кореняк” с радост Ви съобщава за успешно проведеното второ работно посещение в Бирмингам, Англия по проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 “УСТОЙЧИВО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА МЛАДЕЖИ КАТО БИЗНЕС МОДЕЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО“. Посещението се осъществи между 02.06.2018 – 06.06.2018г. Пет представители на Фондация “Кореняк” посетиха партньорът по проекта – БРИДЖИНГ ТУ ДЪ ФЮЧЪР, Англия за втори път, като чрез представените […]

11Проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 “УСТОЙЧИВО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА МЛАДЕЖИ КАТО БИЗНЕС МОДЕЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО“ – 1-ва Работна среща

Фондация “Кореняк” с радост Ви съобщава за успешно проведеното първо работно посещение в Бирмингам, Англия по проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 “УСТОЙЧИВО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА МЛАДЕЖИ КАТО БИЗНЕС МОДЕЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО“. Първото работно посещение в Бирмингам, Англия се осъществи в периода 10.04.2018 – 14.04.2018. Пет лица, представители на Фондация “Кореняк”, взеха участие в работната среща. На база проучените добри […]

11Успешни транснационални семинари за младежки работници по Erasmus + проект : “New Answers for Youth – Better Future for Europe”

Фондация “Кореняк” има удоволствието да информира за успешното провеждане на първите два транснационални семинари за младежки работници в рамките на проект 2016-3-BG01-KA205-035362 “New Answers for Youth – Better Future for Europe” по програма Еразъм+. Семинарите се реализираха, както следва: 1. В Исерния, Италия в периода: 25.08-30.08.2017 г. 2. В гр.София, България в периода: 21.11-26.11.2017 г.  Фондация “Кореняк” беше […]

11Проект: BG05M9OP001-4.001-0158-C01 „Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Фондация “Кореняк” има удоволствието да Ви представи информация за успешния и вече стартирал проект „Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 14 месеца (15.11.2017 – 31.12.2018г.) Проектът се осъществява в партньорство с “БРИДЖИНГ […]

11Финализиране на Проект “Поход за активност и вдъхновение – код: Витоша” към ММС

Фондация “Кореняк” има удоволствието да съобщи за успешния завършек и изпълнение на проект “Поход за активност и вдъхновение – код: Витоша” по Договор No 25-00-68/26.07.2017 в рамките на Национална програма за изпълнение на младежки дейности  по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година към Министерство на младежта и спорта. По време на изпълнението на проекта, […]