Новини

Събитие за разпространение на резултатите по проект CIAC

Скъпи колеги и приятели, С радост Ви съобщавамеза успешно проведено събитие за разпространение на резултатите във връзка с изпълнение на проект 2020-2-BG01-KA205-079486 Creativity and Innovation for Active Citizenship (CIAC) по Програма Еразъм+, KA2 Стратегически партньорства – Обмен на практики. На събитието предоставихме разработените интелектуални продукти на заинтересованите страни, включително младежи, младежки лидери, младежки работници, учители, […]

Проведено пет-дневно обучение по проект „В дигиталния свят – всеки е млад“

Скъпи приятели, Във връзка с изпълнението на проект „В дигиталния свят – всеки е млад“ проведохме пет-дневно обучение за повишаване на дигиталните умения (за лица на 55-65г.) с оглед подпомагане икономическата активност и подобряване на професионалния профил и конкурентоспособност. Благодарение на заложеният междупоколенчески подход, младежите (обучители) развиха своите лидерски умения, помагайки на възрастните да повишат […]

IO4 – E-learning modules CIAC

Уважаеми приятели, колеги и заинтересовани лица, Имаме удоволствието да Ви представим четвъртия интелектуален продукт Електронни учебни модули подобрени с иновативния Чатбот ChatGPT  във връзка с изпълнението на проект 2020-2-BG01-KA205-079486 Creativity and Innovation for Active Citizenship (CIAC) по Програма Еразъм+, KA2 Стратегически партньорства – Обмен на практики Тези модули се предоставят чрез уебсайта на проекта и […]

Предстоящо пет-дневно обучение за възрастни за повишаване на дигиталната грамотност (55-65)

Включваме се отново да Ви напомним за предстоящо 5 дневно обучение за повишаване на дигиталните Ви умения (за лица на 55-65г.) с оглед подпомагане икономическата активност и подобряване на професионалния Ви профил и конкурентоспособност. Благодарение на обучението, както и дейностите след него, Вие ще затвърдите придобитите умения и знания. Ще знаете как да работите с […]

Предстоящо пет-дневно обучение за възрастни за повишаване на дигиталната грамотност (55-65г.)

Скъпи граждани, приятели и колеги! Изпитвали ли сте трудности в дигиталния свят? Липсват Ви цифрови умения и знания? Осъзнавате колко са важни? Младежките ни доброволци Ви очакват, за да счупите всички бариери и рамки, в които Ви поставят или се поставяте сами! Ние вярваме във Вашите способности и знаем, че Вие не сте просто „възрастни“, […]

Предстоящо пет-дневно обучение за възрастни за повишаване на дигиталната грамотност (55-65г.)

Здравейте приятели! Фондация „Кореняк“ има мисия да Ви включи в новите възможности предоставяни от развитието на технологиите в 21век! Писнало Ви е, да чувате „ти не разбираш“? Искате да бъдете в час с напредъка на технологиите? Попадате във възрастовата група 55 – 65г. и живеете в гр. София? Е … имаме чудесна новина за Вас! […]

Предстоящо пет-дневно обучение за възрастни за повишаване на дигиталната грамотност (55-65г.)

Скъпи граждани, Включваме се отново с клип №2 част информационна кампания съгласно дейност 3 от проект „В дигиталния свят – всеки е млад“ в партньорство с район Средец с финансовата подкрепа от Столична община по Програма Европа 2023. Отново искаме да Ви предизвикаме да вземете участие в предстоящото обучение. С упражненията, които сме Ви подготвили ще […]

Включете се в предстоящо пет-дневно обучение за възрастни за повишаване на дигиталната грамотност (55-65г.)

Скъпи приятели, Фондация „Кореняк“ стартира информационна кампания съгласно дейност 3 от проект „В дигиталния свят – всеки е млад“ в партньорство с район Средец с финансовата подкрепа от Столична община по Програма Европа 2023. Общата цел на проекта е осигуряване на условия за развитие на умения за 21 век сред възрастните хора в София – чрез […]

Одобрен проект „В дигиталния свят – всеки е млад“ по Програма Европа 2023 към Столична община

Скъпи приятели , С огромна радост Ви съобщаваме за одобрен проект „В дигиталния свят – всеки е млад“ с бенефициент Фондация „Кореняк“ и партньор район „Средец“ по Програма Европа 2023 към Столична община, приоритетна област 3 „Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт“, договор № СОА23-ДГ56-1368/06.06.2023г.. Официално […]

IO 3 – Handbook CIAC

Уважаеми приятели, колеги и заинтересовани лица, Имаме удоволствието да Ви представим Наръчник за ангажиране на младите хора (интелектуален продукт 3) във връзка с изпълнението на проект 2020-2-BG01-KA205-079486 Creativity and Innovation for Active Citizenship (CIAC) по Програма Еразъм+, KA2 Стратегически партньорства – Обмен на практики Наръчникът представлява обширен и структуриран ресурс, създаден с цел да насърчи […]

Напредък по проект BG05SFOP001-2.025-0108

Скъпи граждани, представители на НПО и бизнеса, Включваме се с голям напредък по проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“, изпълняван от Бенефициент Фондация „Кореняк“ и Партньор Община Перущица. Имаме удоволствието да Ви представим резултатите от успешно проведено проучване, вкл. с участието на 176 […]

Анкетно проучване по проект BG05SFOP001-2.025-0108

Скъпи граждани, представители на НПО и бизнеса, Имаме удоволствието да Ви поканим да попълните АНКЕТНА КАРТА съгласно проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“, изпълняван с Бенефициент Фондация „Кореняк“ и Партньор Община Перущица. Анкетата е във връзка с проучване и изготвяне на анализ по […]