Новини

Успешни транснационални семинари за младежки работници по Erasmus + проект : “New Answers for Youth – Better Future for Europe”

Фондация “Кореняк” има удоволствието да информира за успешното провеждане на първите два транснационални семинари за младежки работници в рамките на проект 2016-3-BG01-KA205-035362 “New Answers for Youth – Better Future for Europe” по програма Еразъм+. Семинарите се реализираха, както следва: 1. В Исерния, Италия в периода: 25.08-30.08.2017 г. 2. В гр.София, България в периода: 21.11-26.11.2017 г.  Фондация “Кореняк” беше […]

Проект: BG05M9OP001-4.001-0158-C01 „Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Фондация “Кореняк” има удоволствието да Ви представи информация за успешния и вече стартирал проект „Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 14 месеца (15.11.2017 – 31.12.2018г.) Проектът се осъществява в партньорство с “БРИДЖИНГ […]

Финализиране на Проект “Поход за активност и вдъхновение – код: Витоша” към ММС

Фондация “Кореняк” има удоволствието да съобщи за успешния завършек и изпълнение на проект “Поход за активност и вдъхновение – код: Витоша” по Договор No 25-00-68/26.07.2017 в рамките на Национална програма за изпълнение на младежки дейности  по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година към Министерство на младежта и спорта. По време на изпълнението на проекта, […]

Презентации в училища по проекта “Поход за активност и вдъхновение – код: Витоша” към ММС

Екипът на Фондация “Кореняк” проведе серия от мотивационни и информационни презентации в две столични училища – с активното участие на ученици от XII клас. Събитията се проведоха на 19.09 и 25.09.2017 г. Раздадохме брандирани раници и шапки, както и интересни информационни брошури, съдържащи информация за планински маршрути край София, мъдри мисли за планинаната, както и […]

Успешни 2 дейности по проекта „Поход за активност и вдъхновение – код: Витоша“ към ММС

Екипът на Фондация “Кореняк” е радостен и горд да съобщи за успешното провеждане на две от мероприятията по проект „Поход за активност и вдъхновение – код: Витоша“ по Национална програма за изпълнение на младежки дейности  по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година към ММС, а именно: – Тренинг на 20 младежи – на 23.08.2017 […]

Планински младежки поход – “Поход за активност и вдъхновение – код: Витоша”

Проект „Поход за активност и вдъхновение – Код: Витоша“ по Договор No 25-00-68/26.07.2017 Проектът се реализира чрез финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности  по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година към Министерство на младежта и спорта   „Поход за активност и вдъхновение – код: Витоша“   Кога? v  […]

БЕЗПЛАТЕН ТРЕНИНГ ЗА УЧАСТИЕ В ПЛАНИНСКИ ПОХОД 2017 – „ПОХОД ЗА АКТИВНОСТ И ВДЪХНОВЕНИЕ – КОД: ВИТОША“

За организаторите – Фондация „Кореняк“: Фондация “Кореняк” е създадена през 2009 г. като юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза, съгласно ЗЮЛНЦ. Основните цели и дейности на организацията са свързани с реализацията на проекти, мероприятия и инициативи, спомагащи за: v  Развитие на образованието, науката, културата и спорта; v  Подпомагане активното участие на младежи […]

Старт на проект „Поход за активност и вдъхновение – Код: Витоша“ към ММС

Фондация „Кореняк“ има удоволствието да съобщи за одобрението и старта на новия си проект, насочен към младежи на възраст между 18 и 29 години. Това е проект „Поход за активност и вдъхновение – Код: Витоша“ по договор No 25-00-68/26.07.2017, който се реализира чрез финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности  по чл. 10а от Закона […]

Старт на проект 2016-3-BG01-KA205-035362 “New Answers for Youth – Better Future for Europe” по Еразъм+

Скъпи приятели, Фондация “Кореняк” с радост обявява старта на новия си одобрен проект. Той е в рамките на програма Еразъм +, КД 2 “Стратегически партньорства” за обмен на добри практики. Проектът е 2016-3-BG01-KA205-035362 “New Answers for Youth – Better Future for Europe” с общ бюджет 83 395,00 евро. Продължителността на изпълнение е 18 месеца (до 05.09.2018 г.). […]