11Методика за подобряване на обратната връзка от потребителите на административни услуги в община Перущица (общественост, НПО и бизнес)

Скъпи граждани, представители на НПО и бизнеса, Представяме Ви изготвената Методика за подобряване на обратната връзка от потребителите на административни услуги в община Перущица (общественост, НПО и бизнес) във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица. Бенефициент по проекта е […]

11Успешно приключил проект “В дигиталния свят – всеки е млад” по Програма Европа 2023 към Столична община

Скъпи приятели, Успешно приключи проект „В дигиталния свят – всеки е млад“ изпълняван в партньорство с район Средец с финансовата подкрепа от Столична община по Програма Европа 2023. Сред по-интересните дейности по проекта бяха – информационна кампания, пет-дневно обучение, екипна работа по изготвяне на дигитални продукти, както и организиране и провеждане на изнесено събитие Конкурс […]

11Наближаващ край по проект „В дигиталния свят – всеки е млад“

Наближава края на проект „В дигиталния свят – всеки е млад“ изпълняван в партньорство с район Средец с финансовата подкрепа от Столична община по Програма Европа 2023. Сред по-интересните дейности по проекта бяха – информационна кампания, пет-дневно обучение, екипна работа по изготвяне на дигитални продукти, както и организиране и провеждане на изнесено събитие Конкурс „НАЙ-ДОБРАТА […]

11Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване в община Перущица

Скъпи представители на НПО и бизнеса, скъпи граждани, Проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“ има за цел да насърчи прозрачното и отговорно управление в Община Перущица чрез подкрепа за увеличаване на гражданското участие в процеса на мониторинг, контрол на изпълнението и преформулиране на […]

11Филм от дейностите по проект „В дигиталния свят – всеки е млад“ по Програма Европа 2023 към Столична Община

Скъпи приятели, С радост Ви представяме специално изготвен филм от дейностите по проект „В дигиталния свят – всеки е млад“ в партньорство с район Средец с финансовата подкрепа от Столична община по Програма Европа 2023. Общата цел на проекта: Осигуряване на условия за развитие на умения за 21 век сред възрастните хора в София – чрез […]

11Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване на община Перущица

Мили граждани, представители на НПО и бизнеса, Интересувате ли се от подобряване на обратната връзка относно административните услуги, които община Перущица предлага? Проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“ ще Ви помогне да се насочите към подобряване на съществуващи възможности и създаването на нови […]

11Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване в община Перущица

Във връзка с проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“ с Бенефициент Фондация „Кореняк“ и Партньор Община Перущица изпълняваме информационна кампания съгласно дейност 4 „Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг […]

11Дигитален продукт от младежите, които обучаваха възрастни във връзка с изпълнение на проект „В дигиталния свят – всеки е млад“

Скъпи приятели, Споделяме с Вас дигитален продукт изготвен от младежите, които обучаваха възрастни  във връзка с изпълнение на проект „В дигиталния свят – всеки е млад“ в партньорство с район Средец с финансовата подкрепа от Столична община по Програма Европа 2023. Благодарим на всеки включил се в събитието Конкурс „Най-добрата възраст“, което организирахме и проведохме на 19.10.2023 […]

11Събитие Конкурс „Най-добрата възраст“ – проект „В дигиталния свят – всеки е млад“

Приятели, Благодарим на всеки включил се в събитието Конкурс „Най-добрата възраст“, което организирахме и проведохме на 19.10.2023 в Градина „Равин Гавриел Меркадо Алмоснино“, във връзка с изпълнение на проект „В дигиталния свят – всеки е млад“ в партньорство с район Средец с финансовата подкрепа от Столична община по Програма Европа 2023. В събитието главни участници […]

11Дигитален продукт от възрастните обучаеми във връзка с изпълнение на проект „В дигиталния свят – всеки е млад“

Скъпи приятели, Споделяме с Вас дигитален продукт изготвен от възрастните обучаеми във връзка с изпълнение на проект „В дигиталния свят – всеки е млад“ в партньорство с район Средец с финансовата подкрепа от Столична община по Програма Европа 2023. Благодарим на всеки включил се в събитието Конкурс „Най-добрата възраст“, което организирахме и проведохме на 19.10.2023 в Градина […]

11Предстоящото събитие Конкурс „Най-добрата възраст“ по проект „В дигиталния свят – всеки е млад“

Здравейте скъпи приятели, Представяме на Вашето внимание покана с програмата за предстоящото събитие Конкурс „Най-добрата възраст“ съгласно дейност 4 от проект „В дигиталния свят – всеки е млад“ в партньорство с район Средец с финансовата подкрепа от Столична община по Програма Европа 2023. Обучените лица и обучаемите са Ви подготвили дигитални продукти, които ще Ви […]

11Финална среща и официален край на проект CIAC

Скъпи колеги и приятели, Във връзка с изпълнението на проект 2020-2-BG01-KA205-079486 Creativity and Innovation for Active Citizenship (CIAC) по Програма Еразъм+, KA2 Стратегически партньорства – Обмен на практики, проведохме финална среща за края на проекта в Кърджали, в която присъстваха по двама членове на всяка организация включена в проекта, а именно: -        Водеща организация – […]