ПОЧЕТНА

Projekat: „Стварање предуслова за оживљавање традиционалних заната у пограничном региону” номер 2007CB16IPO006-2011-2-057 u okviru IPA prekograničnog programa izmedju Srbije I Bugarske.

Partneri na projektu:

brtVO Balkansko Razvojni Tim (BRT)
NVO Balkansko Razvojni Tim (BRT) je osnovana u septembru 2004 kao Udruženje gradjana u Gradu Nišu.
Organizacuju su osnovali iskusni konsultanti koji poseduju veliko znanje u vezi pripreme i implementacije različitih projekata koje u Srbiji i u Balkanskom region finansiraju EU,US, UN. Osnivači BRT i osoblje su medju onim Srbima koji su počeli da rade sa medjunarodnim i lokalnim organizacijama i institucijama u Srbiji prateći obnovu demokratije u oktobru 2000. Danas, oni su nosioci novih ideja, promena, znanja i ekspertize usmerene u cilju razvoja Srbije za budućnost kombinujući svest o društvenim, ekonomskim i političkim pravcima koji postoje van zemlje uz razumevanje duha svoje nacije, postavljenih ciljeva i potreba.

korenyakFondacija “Korenyak
Fondacija “Korenyak” je nevladina i neprofitna organizacija registrovana u 2009. godini sa sedištem u Sofiji.“Korenyak” je osnovan sa sledećim ciljevima:
- Istraživanje i iskustvo drugih zemalja u oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke, culture I tehnologija kao i podizanje svesti u gore poimenutim oblastima u bugarskom društvu;
- Doprinos u ostvarenju značajne kulturne Ii sportske aktivnosti
-Zaštita životne sredine.
Članovi Tima i saradnici Fondacije “Korenyak” su uspešno radili na više od 95 projekata od 1999. Njihovo iskustvo uključuje sledeće programe: PHARE, uključujući prekograničnu saradnju (Rumunija, Makedonija, Srbija, I Grčka), drugim programima Evropske komisije kao što su (Youth Program, Socrates, Citizens for Europe, 7th Framework Program, ALTERNER, etc.). U poslednje vreme, aktivnosti Fondacije“Korenyak” su usmerene na Nacionalne radne programe kao što su: “Konkurencija”, “Regionalni Razvoj”, “Administrativni kapacitet”, “Razvoj ljudskih resursa”, kao i, “Program za razvoj ruralnih oblasti”.

nis_logo

Gradska opština Pantelej

Od svog osnivanja 2004. Gradska opština Pantelej je svoja usmerenja fokusirala na razvoj projekata koji s efinansiraju od strane EU i drugih donator kako bi se izgradili sopstveni kapaciteti kao i kapaciteti korisnika i gradjana na njenoj teritoriji. Opština ima iskustvo u radu sa prekograničnim programom sa bugarskim opštinama u okviru programa Bugarska-Srbija.