Методика за подобряване на обратната връзка от потребителите на административни услуги в община Перущица (общественост, НПО и бизнес)

Скъпи граждани, представители на НПО и бизнеса,

Представяме Ви изготвената Методика за подобряване на обратната връзка от потребителите на административни услуги в община Перущица (общественост, НПО и бизнес) във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица. Бенефициент по проекта е Фондация „Кореняк“, а Партньор Община Перущица.

Настоящата Методиката е съобразена с резултатите от проведено проучване и изготвен в рамките на същия проект анализ за потенциала и възможностите за подобряване на гражданското участие в мониторинга, контрола и оценката на административното обслужване и качеството на административните услуги на местно ниво в община Перущица. Можете да се запознаете с тях на следния линк: https://www.korenyakproject.org/%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%8a%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05sfop001-2-025-0108/

Самия документ може да бъде прочетен и свален по-долу в публикацията!

За повече и подробна информация:

сайт: https://www.korenyakproject.org/

FB: Фондация „Кореняк“

линк към Методика: https://drive.google.com/file/d/1HJlPB6j8pshiD1ysQzy4GunYUkhhiJmr/view?usp=sharing