Събития

Първи трансграничен панаир на занаятите – Ниш, Сърбия

              Първи Трансграничен Панаир на Старите Занаяти – Събитието се проведе на 7-ми и 8-ми Април 2014г. в двора на “Къщата на старите занаяти” в град Ниш, Сърбия. На Панаира взеха участие 20 занаятчии от България (от области Кюстендил, Перник и София) и 20 занаятчии от Сърбия (област Ниш).

Закриваща конференция, Перник

08Invalid Displayed Gallery Заключителна конференция по проект 2007CB16IPO006-2011-2-057 „Създаване на условия за съживяване на традиционните занаяти в пограничния регион”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. Събитието се проведе на 15.04.2014, вторникв град Перник, хотел Елит.  

Кръгла маса

Кръгла маса за обсъждане на Доклад за оценка на състоянието на занаятчийския сектор в областите Кюстендил и Перник (България) и Ниш (Сърбия). На събитието присъстваха и участваха активно в обсъжданията и предложенията представители на Градска Община Пантелей, гр. Ниш, Община Кюстендил, Задруга на майсторите, местни занаятчии и занаятчии от Сърбия. Партньорите по проекта благодарят за […]