Събития

БЕЗПЛАТЕН ТРЕНИНГ ЗА УЧАСТИЕ В ПЛАНИНСКИ ПОХОД 2017 – „ПОХОД ЗА АКТИВНОСТ И ВДЪХНОВЕНИЕ – КОД: ВИТОША“

За организаторите – Фондация „Кореняк“: Фондация “Кореняк” е създадена през 2009 г. като юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза, съгласно ЗЮЛНЦ. Основните цели и дейности на организацията са свързани с реализацията на проекти, мероприятия и инициативи, спомагащи за: v  Развитие на образованието, науката, културата и спорта; v  Подпомагане активното участие на младежи […]

Старт на проект „Поход за активност и вдъхновение – Код: Витоша“ към ММС

Фондация „Кореняк“ има удоволствието да съобщи за одобрението и старта на новия си проект, насочен към младежи на възраст между 18 и 29 години. Това е проект „Поход за активност и вдъхновение – Код: Витоша“ по договор No 25-00-68/26.07.2017, който се реализира чрез финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности  по чл. 10а от Закона […]

Старт на проект 2016-3-BG01-KA205-035362 “New Answers for Youth – Better Future for Europe” по Еразъм+

Скъпи приятели, Фондация “Кореняк” с радост обявява старта на новия си одобрен проект. Той е в рамките на програма Еразъм +, КД 2 “Стратегически партньорства” за обмен на добри практики. Проектът е 2016-3-BG01-KA205-035362 “New Answers for Youth – Better Future for Europe” с общ бюджет 83 395,00 евро. Продължителността на изпълнение е 18 месеца (до 05.09.2018 г.). […]

Втори Трансграничен Панаир на Старите Занаяти – Май 2015 г.

Втори Трансграничен Панаир на Старите Занаяти – Събитието се проведе на 9-ти и 10-ти Май 2015г. в двора на “Къщата на старите занаяти” в град Ниш, Сърбия. На Панаира взеха участие 20 занаятчии от България (София, Перник, Радомир, Кюстендил) и 30 занаятчии от Сърбия (Ниш, Зайчар, Алексинац, Бачка паланка, Сомбор)        

Откриваща конференция на 19.07.2013г. в град Ниш, Сърбия

Откриваща конференция на 19.07.2013г. в град Ниш, Сърбия. Откриващата конференция е съгласно проект 2007CB16IPO006-2011-2-057 „Създаване на условия за съживяване на традиционните занаяти в пограничния регион”. На конференцията бяха представени кратко резюме на дейностите по проекта, както и идеи, цели и резултати, които се стреми да постигне. Чрез конференцията се стремим да популяризираме този проект и […]

Кръгла маса, Ниш

Кръгла маса по проект 2007CB16IPO006-2011-2-057 „Създаване на условия за съживяване на традиционните занаяти в пограничния регион”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.На събитието присъстваха и участваха активно представители на Градска Община Пантелей, Община Кюстендил, Задруга на майсторите, местни занаятчии и занаятчии от България.

Първи трансграничен панаир на занаятите – Ниш, Сърбия

              Първи Трансграничен Панаир на Старите Занаяти – Събитието се проведе на 7-ми и 8-ми Април 2014г. в двора на “Къщата на старите занаяти” в град Ниш, Сърбия. На Панаира взеха участие 20 занаятчии от България (от области Кюстендил, Перник и София) и 20 занаятчии от Сърбия (област Ниш).

Закриваща конференция, Перник

08Invalid Displayed Gallery Заключителна конференция по проект 2007CB16IPO006-2011-2-057 „Създаване на условия за съживяване на традиционните занаяти в пограничния регион”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. Събитието се проведе на 15.04.2014, вторникв град Перник, хотел Елит.  

Кръгла маса

Кръгла маса за обсъждане на Доклад за оценка на състоянието на занаятчийския сектор в областите Кюстендил и Перник (България) и Ниш (Сърбия). На събитието присъстваха и участваха активно в обсъжданията и предложенията представители на Градска Община Пантелей, гр. Ниш, Община Кюстендил, Задруга на майсторите, местни занаятчии и занаятчии от Сърбия. Партньорите по проекта благодарят за […]