Новини

Официална препоръка към община Перущица във връзка с изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“

Скъпи приятели, Представяме Ви отправената официална препоръка за изграждане на единен модел за ефективен мониторинг и регулярна оценка от страна на потребителите на административни услуги в община Перущица по отношение качеството на административното обслужване  прилаганите мерки в тази сфера, и за подобряване на системата за обратна връзка от тях,  във връзка с изпълнението на проект […]

Предстоящо петдневно обучение за младежки работници по проект НПИМД-КО1-ОБЛ-133/2023

Скъпи приятели, Фондация Кореняк Ви кани да се включите в безплатно пет-дневно обучение за младежки работници. Обучението е насочено към повишаване на Вашите компетенции за ефективна работа с младежи по въпросите, свързани с развиване на дигитално-медийната грамотност на младото поколение и насочването му към прилагането й с оглед упражняване на активна гражданска ангажираност и социално-отговорно […]

Предстоящи серии от обучения по проект №: НПИМД-КО1-ОБЛ-133/2023 ““Дигитален език” в превод на Активното гражданство”

Скъпи младежи, Каним Ви да се включите в серия от обучения тематично разпределени в 5 части, обхващащи 5те основни елемента на дигитално-медийната грамотност съобразно Европейската рамка за дигитална компетентност: Информация, Комуникация, Съдържание, Решаване на проблеми, Безопасност. Всеки един елемент ще бъде представян през перспективата на използването му от гледна точка на активно дигитално гражданство, отговорно […]

Успешно приключил проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица

Скъпи граждани, представители на НПО и бизнеса в община Перущица, С радост Ви съобщаваме, че BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица” финансиран по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“, […]

Одобрен проект №: НПИМД-КО1-ОБЛ-133/2023 ““Дигитален език” в превод на Активното гражданство”

Скъпи приятели, С радост Ви съобщаваме за нов стартиращ проект №: НПИМД-КО1-ОБЛ-133/2023  ““Дигитален език” в превод на Активното гражданство” на Фондация „Кореняк“ с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023г. към Министерството на младежта и спорта. Основната цел на проекта: Повишаване на гражданската […]

Информационен клип/филм по дейност 4 по проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“

Скъпи представители на НПО и бизнеса, скъпи граждани на община Перущица, Представяме Ви кратък информационен клип/филм по дейност 4 „Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване“ във връзка с изпълнение на проект […]

Дискусионен форум 15.12.2023 гр. Перущица съгласно проект Проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“

Скъпи граждани, представители на НПО и бизнеса в община Перущица, Каним Ви да се включите в дискусионен форум, който ще се проведе в сградата на община Перущица на 15.12.2023г. от 10:00 часа. Повече за събитието можете да видите в настоящата покана. Очакваме Ви! Настоящата публикация е във връзка с изпълнение на информационна кампания съгласно дейност […]

Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване в община Перущица

Гражданска Активност и Ефективно Взаимодействие с Местната Администрация: Преобразяване на Общността към По-Добро Бъдеще Във времена, в които общностите стават все по-сложни и разнообразни, гражданската активност изпъква като ключов фактор за преодоляването на бариери пред, които е изправено обществото. Осъзнаването на плюсовете от висока гражданска активност и ефективното взаимодействие с местната администрация представляват необходимата стъпка […]

Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване в община Перущица

Уважаеми съграждани, представители на НПО и бизнес обществото, Във връзка с изпълнение на информационна кампания съгласно дейност 4 „Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване“ по проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие […]

Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване в община Перущица

Ползи от участието в процеса на изпълнение и проследяване на местните решения и мерки в община Перущица, особено в контекста на качеството на административното обслужване: води до по-добра прозрачност и отчетност помага на всички заинтересовани страни пряко да изразят потребностите и очакванията си и да заявят проблемите на ранен етап помага за навременното прилагане на […]

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО/ЕФЕКТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕТОДИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА (ОБЩЕСТВЕНОСТ, НПО И БИЗНЕС) по проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното обслужване и качеството на административните услуги в община Перущица“

Скъпи представители на НПО и бизнеса, скъпи граждани на община Перущица, Представяме ви финализиран ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО/ЕФЕКТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕТОДИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА (ОБЩЕСТВЕНОСТ, НПО И БИЗНЕС) във връзка с изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0108 „Подкрепа за гражданско участие по отношение административното […]

Информационна кампания за повишаване на осведомеността на целевите групи относно възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката на местно ниво в сферата на административното обслужване в община Перущица

Здравейте, уважаеми съграждани, представители на НПО и бизнес обществото, ВКЛЮЧЕТЕ се в процеса на мониторинг и оценка на местните решения и мерки в община Перущица, особено в контекста на качеството на административното обслужване. Ето защо вашето участие е от съществено значение: Създаване на по-добро бъдеще: Вашето участие в процеса на мониторинг и контрол може да […]