11Закриваща конференция, Перник

08Invalid Displayed Gallery Заключителна конференция по проект 2007CB16IPO006-2011-2-057 „Създаване на условия за съживяване на традиционните занаяти в пограничния регион”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. Събитието се проведе на 15.04.2014, вторникв град Перник, хотел Елит.