Финализиране на Проект “Поход за активност и вдъхновение – код: Витоша” към ММС

Фондация “Кореняк” има удоволствието да съобщи за успешния завършек и изпълнение на проект “Поход за активност и вдъхновение – код: Витоша” по Договор No 25-00-68/26.07.2017 в рамките на Национална програма за изпълнение на младежки дейности  по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година към Министерство на младежта и спорта.

По време на изпълнението на проекта, успешно реализирахме:

- Тренинг за участие в планински поход и ориентиране – с привлечени и включени 20 младежи

- Планински поход във Витоша (до Боянски водопад) – с активното участие на 40 младежи

- Мотивационни и информационни презентации в две училища в София – сред учениците от XII класове

Основните очаквани резултати по проекта бяха изпълнени в цялост.

Насърчи се активното участие и самоиницииране на младите хора в спортни прояви, в т.ч. планински походи като ключ към здравословен и физически активен начин на живот и модел на превенция на модерни зависимости на младото поколение.

Фондация “Кореняк” ще продължи да работи в същата посока на активизиране на младите хора в София, като стимулира тяхната спортна дейност и здравословен начин на живот чрез нови инициативи и проекти.

Сърдечно благодарим на всички, взели участие в проекта!

До нови срещи!