Успешно приключи проект Erasmus+ programme, KA2 Strategic partnership for youth Project No. 2017-3-BG01-KA205-046907“#SendH@teAway”

Скъпи читатели,
Публикуваме на вашето внимание изготвеният в рамките на проекта „Обучителен Наръчник на ментора“.
Проектът е с началана дата на стартиране 02.04.2018г. и крайна дата на приключване 01.10.2019г.
С това обявяваме и края на нашия проект.

https://drive.google.com/file/d/1V3ppCEzvT5mZaCILBxpFBqvnkmQfyuL5/view?fbclid=IwAR1u9HwvMhC2mo4TocaxSzELULmkyzXS7rrUpvWr93sDEyREGqmP8lXlUTs