Успешно приключи Проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 „Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето“

Уважаеми приятели, колеги и съмишленици,

С нескрита гордост Ви информираме, че на 31 Декември 2018 г. успешно приключи Проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 “Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни фондове, на обща стойност 138 500.00 лв., от която 131 575.00 лв. Европейско финансиране и 6 925.00 лв. – Национално съфинансиране.
Реализацията му бе възможна благодарение на съвместните усилия и тясното партньорство на „БРИДЖИНГ ТУ ДЪ ФЮЧЪР” ООД, Великобритания и Фондация „Кореняк“.

В хода на проекта успешно бе анализиран опита и добрите практики на Англия, Испания и Ирландия за адаптиране на информацията към нуждите на българските млади предприемачи и бъдещи ментори. Реализираните 2 работни посещения до страната партньор обобщиха добрите практики от чуждестранния опит и спомогнаха за трансферирането им в условията на българската действителност.

Изготвеният в рамките на проекта „Обучителен Наръчник на ментора“, надлежно бе разпространен сред заинтересованите страни, а проведения „Ден на отворените врати за подкрепа на младежкото предприемачество в зелената икономика“ срещна лице в лице обучените наставници с бъдещите предприемачи и ментори.
Реализацията на настоящия проект откри нови възможности пред представителите на Фондация „Кореняк“ и ги подготви за нови предизвикателства в сферата на предприемачество и устойчивия бизнес от младежи.

20181203_102119

20181203_095314

20181203_095221

IMG_1274

IMG_1272

IMG_1266

20180604_215120

20180605_111153

20180604_141251

20180411_120333

20180411_120524

20180605_111227