Успешно приключи „Ден на отворените врати за подкрепа на младежкото предприемачество в зелената икономика“

Здравейте приятели,

С голямо вълнение и изключително удоволствие Ви информираме, че на 15 Ноември 2018 г. в „Мол Сердика“ проведохме събитието „Ден на отворените врати за подкрепа на младежкото предприемачество в зелената икономика“, реализирано по проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 “Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето“,финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни фондове.

Събитието беше отворено за посещение от експерти и лица, имащи интерес да развият менторски умения, които да подпомагат бъдещи млади предприемачи в секторите на зелената икономика, а също така и лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност в тази сфера.
По време на събитието нашите експерти предоставиха информация за иновационната практика „Онлайн ментори“ и осъществиха срещи лице в лице с всички заинтересовани лица.

Очаквайте още интересни новини, свързани с изпълнението на проект “Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето“.

IMG_1208

IMG_1222 (1)

IMG_1242

IMG_1246

IMG_1249

IMG_1255

IMG_1262

IMG_1265

IMG_1266

IMG_1268

IMG_1269

IMG_1272

IMG_1274

IMG_1279