Успешни транснационални семинари за младежки работници по Erasmus + проект : “New Answers for Youth – Better Future for Europe”

Print

Фондация “Кореняк” има удоволствието да информира за успешното провеждане на първите два транснационални семинари за младежки работници в рамките на проект 2016-3-BG01-KA205-035362 “New Answers for Youth – Better Future for Europe” по програма Еразъм+.

Семинарите се реализираха, както следва:

1. В Исерния, Италия в периода: 25.08-30.08.2017 г.

2. В гр.София, България в периода: 21.11-26.11.2017 г.  Фондация “Кореняк” беше домакин на този семинар.

Участие в тях взеха по 20 младежки работници – 5 от всеки партньор по проекта.

Разгледани бяха добри практики и иновативни подходи и модели, както и нови идеи и предложения по двете теми на семинарите, а именно:

1. Първи стъпки за това как да се достигне до младите хора в неравностойно положение и с по-малко възможности

2. Последващи стъпки: Как да привлечем тези трудно достъпни групи трайно- как да създаваме подходящи условия и пространство и да направим участието интересно, приятно, ценно, полезно за всички участници, основано на взаимовръзки/взаимодействие и разбирателство

Повече детайли от събитията можете да намерите на ФБ страницата на проекта: Erasmus + Project: “New Answers for Youth – Better Future for Europe”, както и в специалния ни блог: newanswersforyouthbetterfutureforeurope.wordpress.com

IMG_7691 IMG_7675 IMG_7668 IMG_7569 6 5