Събитие за разпространение на резултатите по проект CIAC

Скъпи колеги и приятели,

С радост Ви съобщавамеза успешно проведено събитие за разпространение на резултатите във връзка с изпълнение на проект 2020-2-BG01-KA205-079486 Creativity and Innovation for Active Citizenship (CIAC) по Програма Еразъм+, KA2 Стратегически партньорства – Обмен на практики.

На събитието предоставихме разработените интелектуални продукти на заинтересованите страни, включително младежи, младежки лидери, младежки работници, учители, обучители и представители на институции.

За повече и подробна информация сме на разположение!

Отново напомняме, че може да се запознаете с интелектуалните продукти онлайн на следния линк: https://www.ciacproject.eu/

Dear colleagues and friends,

We are happy to inform you about a successfully held event for the dissemination of results in connection with the implementation of project 2020-2-BG01-KA205-079486 Creativity and Innovation for Active Citizenship (CIAC) under the Erasmus+ Program, KA2 Strategic Partnerships – Exchange of Practices.

At the event, we provided the developed intellectual products to stakeholders, including youth, youth leaders, youth workers, teachers, trainers and institutional representatives.

We are available for more and detailed information!

We remind you again that you can familiarize yourself with the intellectual products online at the following link: https://www.ciacproject.eu/

 

372995517_612513294411953_918363307966947994_n372981154_612513284411954_3737084854998683877_n373678217_612513094411973_952125643940085670_n373564319_612513157745300_1076356440539584017_n372996660_612513167745299_3632684452705600635_n373681947_612513274411955_7147182122467356473_n372986607_612513087745307_4194809391307489000_n