Проведено пет-дневно обучение по проект „В дигиталния свят – всеки е млад“

Скъпи приятели,

Във връзка с изпълнението на проект „В дигиталния свят – всеки е млад“ проведохме пет-дневно обучение за повишаване на дигиталните умения (за лица на 55-65г.) с оглед подпомагане икономическата активност и подобряване на професионалния профил и конкурентоспособност.

Благодарение на заложеният междупоколенчески подход, младежите (обучители) развиха своите лидерски умения, помагайки на възрастните да повишат своята цифрова/дигитална грамотност.

Предстои екипна работа по изготвяне на дигитални продукти за предстоящо изнесено събитие Конкурс „Най-добрата възраст“.

Освен изготвените вече продукти, ще имате възможността да се включите в събитието и лично да изготвите такива заедно с обучените лица. За включилите се допълнително участници ще подготвим тематични подаръци, както и Съветник „Влез в 21век“.

Следете ни, защото тепърва предстои най-интересното!

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община по Програма Европа 2023.

IMG_9648IMG_9641IMG_9659Обучение Д4 Кореняк 2 Обучение Д4 Кореняк 6Обучение Д4 Кореняк 3 Обучение Д4 Кореняк 4