Предстоящо петдневно обучение за младежки работници по проект НПИМД-КО1-ОБЛ-133/2023

Скъпи приятели,

Фондация Кореняк Ви кани да се включите в безплатно пет-дневно обучение за младежки работници. Обучението е насочено към повишаване на Вашите компетенции за ефективна работа с младежи по въпросите, свързани с развиване на дигитално-медийната грамотност на младото поколение и насочването му към прилагането й с оглед упражняване на активна гражданска ангажираност и социално-отговорно поведение на местно ниво.

Обучението ще се проведе на 10-14.04.2024г.

Линк към формуляр за участие: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO08xh3bHKBruHP11MRjYGlQqFcCZJ_VS53jDTMN-5QtMiQA/viewform?usp=sf_link

Единственият задължителен критерий за участие е готовността Ви за активно включване в последващите дейности по проекта!

За повече информация, можете да се свържете с нас на имейл: foundation.korenyak@gmail.com.