Полезни връзки

Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия

Задруга на майсторите на народни художествени занаяти (България)

Отдел Култура и духовно развитие

Министерство на културата

Занаяти и изкуства в България

Градска община Пантелей

Фондация Кореняк