Откриваща конференция на 19.07.2013г. в град Ниш, Сърбия

Откриваща конференция на 19.07.2013г. в град Ниш, Сърбия. Откриващата конференция е съгласно проект 2007CB16IPO006-2011-2-057 „Създаване на условия за съживяване на традиционните занаяти в пограничния регион”.

На конференцията бяха представени кратко резюме на дейностите по проекта, както и идеи, цели и резултати, които се стреми да постигне. Чрез конференцията се стремим да популяризираме този проект и да привлечем повече заинтересовани страни за успешното му реазлизиране.

Присъстваха и взеха дейно участие на конференцията редица представители на Задругата на майсторите, Занаятчийската камара, Асоциации и институции, работещи в сферата на развитието на занаятите, майстори и др. от град Перник, град Кюстендил, град София и град Ниш.

 

46120_206539396136853_1807342658_n 374443_206539466136846_2104222110_n 946651_206539516136841_862856980_n 970158_206539392803520_560086221_n 995953_206539462803513_2062516209_n