Одобрен проект №: НПИМД-КО1-ОБЛ-133/2023 ““Дигитален език” в превод на Активното гражданство”

Скъпи приятели,

С радост Ви съобщаваме за нов стартиращ проект №: НПИМД-КО1-ОБЛ-133/2023  ““Дигитален език” в превод на Активното гражданство” на Фондация „Кореняк“ с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023г. към Министерството на младежта и спорта.

Основната цел на проекта: Повишаване на гражданската активност и култура на младите хора чрез осигуряване на условия за устойчиво насърчаване на дигитално-медийната им грамотност (ДМГ) като ключова компетентност за тяхното личностно и обществено развитие и като средство за творческо изразяване и гражданска ангажираност в дигиталния свят.

Специфични цели на проекта:

  1. Създаване и прилагане на модел за подкрепа на развитието на дигитално-медийната грамотност на младите хора като инструмент за възпитаването им в мислещи, ангажирани, информирани и креативни граждани – с активно взаимодействие между актьорите от училищната и извънучилищната среда (в т.ч. учебни заведения и НПО сектор)
  2. Подпомагане осведомеността и капацитета на младите хора по отношение избягване на рисковете и оптимално използване на възможностите на информационното общество, свързани с личностно развитие, сътрудничество и дигитално гражданство– чрез разнообразни дейности за информиране, обучение и изграждане на умения на разумни потребители и творци на съдържание в дигитална среда
  3. Насърчаване на инициативността и проактивността на местните младежки общности за организиране и участие в инициативи за подкрепа на ДМГ на техните връстници и на прехода им от дигитални компетентности към дигитално гражданство

Сред по интересните дейности по проекта са:

  1. Дейност 1:  Организация и управление;
  2. Дейност 2:  Мерки за информираност и публичност по Програмата и проекта;
  3. Дейност 3:  Серия от обучения за младежи на възраст 20-29 години;
  4. Дейност 4:  Обучение за младежки работници;
  5. Дейност 5:  Тематична информационна кампания;
  6. Дейност 6:  Изготвяне на Кодекс на поведение на ангажираните лица в процеса на стимулиране на дигитално-медийната грамотност на младите хора (преподаватели/учебно заведение, младежки работници и младежки организации, родители/семейство, институции);
  7. Дейност 7:  Младежка академия „На добър час с дигиталния ти Аз“;

Период на изпълнение на проекта: 6 месеца

Следете ни, най-интересното тепърва предстои!