Одобрен проект „В дигиталния свят – всеки е млад“ по Програма Европа 2023 към Столична община

Скъпи приятели ‍♂️,
С огромна радост Ви съобщаваме за одобрен проект „В дигиталния свят – всеки е млад“ с бенефициент Фондация „Кореняк“ и партньор район „Средец“ по Програма Европа 2023 към Столична община, приоритетна област 3 „Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт“, договор № СОА23-ДГ56-1368/06.06.2023г.. Официално проектните дейности ще стартират от 15.06.2023г. и ще приключат на 14.11.2023г..
Обща цел на проектното предложение: Осигуряване на условия за развитие на умения за 21 век сред възрастните хора в София – чрез подобрено партньорство между НПО и местната власт и прилагане на иновативен модел за подкрепа на ученето през целия живот, базиран на интеракция с младежи – в сферата на обучението по дигитални умения и новите възможности, предоставяни от развитието на технологиите
Специфични цели на проектното предложение:
1. Насърчаване на ефективното и устойчиво взаимодействие между НПО и местната власт в лицето на администрацията на Район Средец чрез съвместно оформяне и прилагане на иновативен модел за развитие на по-високи цифрови умения сред възрастните хора в града и приобщаването им към технологичното развитие и изискванията на 21 век
2. Осигуряване на необходимите предпоставки за повишаване на осведомеността и мотивиране на целевата група към пряко включване и успешна реализация на иновативната практика „Маратон на уменията“ – чрез провеждане на широка информационна кампания с ползване на разнообразни комуникационни канали и средства
3. Създаване на иновативни и устойчиви възможности за учене през целия живот и обучение, насочено към бъдещето, с фокус върху възрастните хора в София – чрез внедряване и изпробване на иновативната инициатива в сферата на обучението по дигитални умения: „Маратон на уменията“
С така поставените специфични цели, проектът цели да подпомогне взаимодействието между структурите на гражданското общество и местната власт при създаване и прилагане на иновативни решения в сферата на обучението по дигитални умения и ученето през целия живот за възрастните хора в града, при взаимодействие с опитни младежи.
Сред най-интересните дейности са: Дейност 3 – информационна кампания; Дейност 4 – Пилотно прилагане на иновативна инициатива „Маратон на уменията“.
Следете ни, предстои един наистина много интересен и необикновен проект!