КОНТАКТИ

Партнери

Водећи партнер: НВО Балкански развојни тим
Ниш, Србиjа
Е-mail: manager_bdt@europe.com
Партнер бр.1: Korenyak Фондација
Софија, Бугарска
+359 889 89 71 71
Е-mail: foundation.korenyak@gmail.com

Партнер бр.2: Градска општина Пантелеј / Град Ниш
Ниш, Србиjа
+381 18 201 280
Е-mail: predsednik@pantelej.org.rs
Website: www.pantelej.org.rs