ИНФОРМАЦИJE НА ПРОЕКТА

Назив пројекта Стварање предуслова за оживљавање традиционалних заната у пограничном региону
Водећи партнер(име/земља) НВО Балкански развојни тим
Остали партнер/и Партнер бр.1: Korenyak Фондација

Партнер бр.2: Градска општина Пантелеј / Град Ниш

Приоритетна област Оса 2: Повећање капацитета за заједничко планирање, решавање проблема и развој
Област интервенције 2.3. Акција људи-људима
Трајање (у месецима) Дванаест (12) месеци
Укупан буџет (у €)  97 454,87 €
Циљеви пројекта Општи циљ пројекта је стварање предуслова за оживљавање традиционалних заната у прекограничном региону (као што је грнчарије, плетења, шивење традиционалних хаљинс, обрада коже, гајење биља, израда сувенирс, столарија, стари иконопис, итд).Специфични циљеви пројекта су:

(1) промоцији традиционалних заната у региону као средство за одрживи економски развој и туризма;

(2) Подстицање локалног становништва, нарочито млађе генерације – да се традиционални занат схвати као бизнис;

(3) Покренути размену искуства између занатлија са обе стране границе;

(4) Покренути културну сарадњу кроз нове изложбе између занатлија;

Активности пројекта Активност 1: Припремне и комуникационе активности
Активност 2: Почетна конференција
Активност 3: Анализа стања и услова пословања старих заната у прекограничној области
Активност 4: Развој Стратегије за оживљавање старих заната у прекограничној области
Активност 5: Адаптација дворишта у објекту “Дома Старих Заната” који је у власништву Градске Општине Пантелеј
Активност 6: Израда веб сајта пројекта и каталога традиционалних заната у прекограничној области
Активност 7: Организација два округла стола o традиционалним занатима (један у Бугарској и један у Србији)
Активност 8: Организација сајма традиционалних заната у прекограничном региону
Активност 9: Завршна конференција
Резултати пројекта - Припремљена Стратегија и Акциони План за оживљавање традиционалних заната у прекограничној области
- Припремљен каталог традиционалних занатлија у прекограничној области
- Израђен веб сајт пројекта
- Успостављено партнерство између старих занатлија
- Успостављено партнерство између средњих школа и организација за помоћ привреди у прекограничној области
Циљне групе Циљна група 1: Занатлије из изабраног прекограничног региона
Циљна група 2: Удружења старих занатлија из изабраног прекограничног региона
Циљна група 3: Образовне институције (средње школе из изабраног прекограничног региона
Циљна група 4: Асоцијације и удружења за помоћ привредницима (Регионална Привредна Комора, Регионалне Развојне Агенције, МСП удружења) из изабраног прекограничног региона