Заключителна конференция за популяризиране на постигнатите резултати в подкрепа на младежкото предприемачество в зелената икономика

Скъпи приятели, с радост Ви информираме, че на 03.12.2018г. бе проведена Заключителна конференция за популяризиране на постигнатите резултати в подкрепа на младежкото предприемачество в зелената икономика.

Събитието се организира по проект №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 „Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, по процедура BG05M90P001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, с Бенефициент Фондация „Кореняк“.

В допълнение, пред аудиторията, бе представена проучената иновативна практика по време на работните посещения на представителите на Фондация „Кореняк“ в старанта – партньор Великобритания, а именно „Онлайн ментори“. Това са експерти, които наставляват младежи, имащи интерес да развиват собствен устойчив „зелен“ бизнес. Менторите споделят своите компетенции и опит, чрез прилагане на индивидуален подход към обучаващия се, използвайки леснодостъпни канали за комуникация – електронна поща, телефон, социални мрежи и т.н. Иновативната практика – „Онлайн ментори“, се доказва като подходящ и гъвкав метод за подготовка и подкрепа на млади предприемачи в сферата на зелената икономика. Чрез онлайн напътствия, съвети и изслушване менторите осигуряват връзката между теоретичното обучение и практическото прилагане на наученото, като по този начин подпомагат наставляваните при създаването на успешен и устойчив бизнес.

В хода на Конференцията експертите, ангажирани с изпълнението на проекта дадоха препоръки на младите предприемачи при изграждане на успешен бизнес, а на менторите за утвърждаването им като доказали се професионалисти.

20181203_095047

20181203_095221

20181203_095314

20181203_095400

20181203_102119

20181203_102147

20181203_102316

20181203_102533

IMG-01d6d8fa324282ec1edc9210be39c753-V

IMG-bcbf9d5101751c77b7615fd6d7f0a0aa-V

IMG-f3bd74f7ccb62b4b5329debb6c2be905-V

IMG-f20d3bbc849c7ec1c95c66a7c4657c01-V