Включете се в предстоящо пет-дневно обучение за възрастни за повишаване на дигиталната грамотност (55-65г.)

Скъпи приятели,
Фондация „Кореняк“ стартира информационна кампания съгласно дейност 3 от проект „В дигиталния свят – всеки е млад“ в партньорство с район Средец с финансовата подкрепа от Столична община по Програма Европа 2023.
Общата цел на проекта е осигуряване на условия за развитие на умения за 21 век сред възрастните хора в София – чрез подобрено партньорство между НПО и местната власт и прилагане на иновативен модел за подкрепа на ученето през целия живот, базиран на интеракция с младежи – в сферата на обучението по дигитални умения и новите възможности, предоставяни от развитието на технологиите.
⚠️Предстои провеждане на 5 дневно обучение базирано на иновативен подход: Младежи (доброволци от Фондация „Кореняк“) ще обучават възрастни (55-65г.) на индивидуален принцип, работейки по двойки.
Целта на обучението е възрастните обучаеми да развият важни умения, необходими в 21век, за да надградят професионалния си профил и да бъдат по успешни и конкурентоспособни на работните си места, в т.ч. презентационни умения и креативност. Освен запознаване с ИКТ приложения и инструменти, основните теми ще включват също аспекти като: как да презентират по оригинален, иновативен и творчески начин: себе си/работен проект/конкретна тема и/или да оформят по такъв начин работни документи/доклади/анализи/отчети и т.н.– и всичко това именно чрез ползване на предварително избрани приложения.
Попадате във възрастовата група 55 – 65г. и живеете в гр. София❓
Точно ВАС търсим!
Заедно с младежките ни доброволци имаме мисия да Ви помогнем да навлезете в дигиталния свят, в който всеки е млад и ние ще Ви го докажем!
Идеята е да допринесем за преодоляване на психологическите бариери пред, които сте изправени, за включване в дигиталното общество и пълноценно ползване на възможностите на цифровия свят в различни аспекти на работното Ви ежедневие и съответно, в свободното време.
ПОБЪРЗАЙТЕ МЕСТАТА СА ОРГАНИЧЕНИ❗️
Освен обучението с прилежащата обучителна програма, която ще си остане за Вас, сме Ви приготвили и дейности за затвърдяване на наученото чрез останалите 2 фази на пилотно прилагане на дигитална иновативна практика „Маратон на уменията“, които се състоят от работа по отбори за изготвянето на дигитален продукт за изнесено събитие Конкурс „Най-добрата възраст“. Конкурсът ще се проведе на територията на партньора – район Средец в рамките на ден. Достъпът на публика е свободен, та даже сме подготвили интерактивни панели и за тях.
Всеки обучен ще получи Съветник „#Влез в 21век“ с top tips (съвети) по темата за уменията в 21век и дигитализацията, за публиката ще има също!
За повече информация, не се притеснявайте да ни пишете на лично съобщение или на следните контакти:
- тел.: +359 88 9897 171;
- email: foundation.korenyak@gmail.com.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
Каним Ви да изгледате нашият клип част от информационна кампания съгласно дейност 3 от проект „В дигиталния свят – всеки е млад“ в партньорство с район Средец с финансовата подкрепа от Столична община по Програма Европа 2023: https://www.facebook.com/watch/?v=306154908501542